Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2017 Α’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: ΩΦ1Υ6-ΧΝΕ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2017 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1994 έως και 2018 (γεννημένοι το 1973 έως και το 1997) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως και 31 Οκτωβρίου 2016.
β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ1Υ6-ΧΝΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 05/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/01/2017