Προκήρυξη Συνοπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 117-119/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 117/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανά είδος, για την προμήθεια των δραστικών ουσιών Heparin Sodium Inj. Sol 25000IU/5ml Vial x 5ml, Entecavir Tab 0,5mg, Ibandronic Acid C/S Sol.In. 6Mg/6ml Vial x 6ml και Secukinumab In.So.Pf.P 150mg/ml, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΡΡ6-Τ1Ξ
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 118/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανά είδος, για την προμήθεια των δραστικών ουσιών Pegfilgrastim Pf. Syr. 6Mg/0,6ml(10mg/ml), N(2)-L-Alanyl-L-Glutamine 20%(W/V) FL x 100ml και N(2)-L-Alanyl-L-Glutamine 20%(W/V) FL x 50ml, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΧΗ6-1Ψ2
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 119/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια της δραστικής ουσίας Ibrutinib Tab 140mg/Tab, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΜ86-ΩΑ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 16/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/01/2017