Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 32/30-11-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Έκτασης στο Ακρωτήριο Α/Δ Σούδας

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 32/30-11-2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 8,3 στρεμμάτων στην περιοχή «Κορακιές» Ακρωτηρίου Α/Δ Σούδας, για κάθε νόμιμη χρήση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/12/2016