Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού 02/16 της 133ΣΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 66ΡΔ6-06Χ

Η 133 Σµηναρχία Μάχης (133ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων υλικών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΡΔ6-06Χ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/12/2016