Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26-02/11/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση Ελαιόδεντρων από τους Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Τυμπακίου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26-02/11/2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 80 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου (2ο ΠΕΚ), για χρονικό διάστημα από 01/02/2017 μέχρι 31/01/2021, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2016