Διενέργεια Διαπραγμάτευσης υπ’ αριθμ. 2/16 του ΚΕΔΑ/Ζ, για την παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΔΜΣ6-Π29

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, υπ’ αριθμ. 2/16 του ΚΕΔΑ/Ζ, με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 200 προσφύγων και μεταναστών, που στεγάζονται στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα της ΠΕ Αττικής, προς κάλυψη έκτακτης, κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΜΣ6-Π29

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 16/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/11/2016