Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 110/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: 7ΩΦΟ6-ΟΙΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 110/16 του 251ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate σε ευρώ, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος MICAFUNGIN SODIUM 100MG/10ML, προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΩΦΟ6-ΟΙΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 17/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/12/2016