Ματαίωση Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Πλυντηρίου – ΑΔΑ: ΩΞΡ56-0ΛΘ

Η 124ΠΒΕ ανακοινώνει τη ματαίωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου 60 Kgr.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΡ56-0ΛΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/09/2016