Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 42/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού TREUIL AERONEUF Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: ΩΓ156-37Φ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού, NSN: 1680145326030 με P/N: 76368-240-D & CAGE CODE: F1688 ή P/N: 704A41-831-148 & CAGE CODE: F0210, TREUIL AERONEUF (HYDRAULIC HOIST), S/Ns:140, 202, 22 & 268 Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/09/2016