Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόμωση Φιαλών Αυτόματου Συστήματος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: 71Π36-73Η

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόμωση φιαλών αυτόματου συστήματος κατάσβεσης (FM200) του BUNKER «ΔΙΑΣ» στο Στρατόπεδο Κουτσόχερου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και τριάντα λεπτά (45.800,30 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 71Π36-73Η

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2016