Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.41/2016 του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 6ΤΓΠ6-1Ε1

Το ΚΕΔΑ Σκοτίνας προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 420 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Κτήματος Ηρακλή Νομού Πιερίας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2016