Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Aνάδειξη Μεταφορέα Καυσίμων με Βυτιοφόρα Οχήματα – ΑΔΑ: ΩΕΑ06-03Ε

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μεταφορέα καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα σε διάφορες Μονάδες της ΠΑ σε όλη την επικράτεια.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΑ06-03Ε

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2016