Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.3/16 της ΕΜΥ, για την Προμήθεια Κεντρικού Δρομολογητή – ΑΔΑ ΩΕΗΡ6-ΞΨΨ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.3/16 της ΕΜΥ, για την προμήθεια ενός (1) Κεντρικού Δρομολογητή (Aggregation Service Router) υψηλής διαθεσιμότητας, για κάλυψη αναγκών της ΕΜΥ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 30.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΗΡ6-ΞΨΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 17/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2016