Διακήρυξη Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών υπ’ αριθμ. 15-23/6/2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια ελεύθερων χώρων Α/Δ Λάρισας, για χρονικό διάστημα από 1/12/2016 έως 30/11/2020, που θα μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση των μισθωτών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/07/2016