Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υποδημάτων – ΑΔΑ: 75ΚΙ6-Θ0Σ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201 ΚΕΦΑ, για την προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας τύπου S3.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75ΚΙ6-Θ0Σ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2016