Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: ΨΛΩ96-ΝΟΒ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 10/16, με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 3.000 προσφύγων – μεταναστών που θα στεγαστούν στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΩ96-ΝΟΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 27/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2016