Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού του Α/Απ Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες-Μετανάστες – ΑΔΑ:6Η2Ω6-ΥΩ5

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σίτισης εκτιμώμενου αριθμού 600 ατόμων και για χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ», στη Φιλιππιάδα, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Η2Ω6-ΥΩ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2016