Προκήρυξη Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Εθνόσηµων Δίκοχων Οπλιτών – ΑΔΑ: 7Κ186-ΔΗΠ

Προκήρυξη επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Εθνόσηµων δίκοχων οπλιτών της ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Κ186-ΔΗΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2016