Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Π.04/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 75Σ56-3Φ9

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Π.04/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών, προς κάλυψη αναγκών της 117ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75Σ56-3Φ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2016