Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/15 της ΥΠΠΑ, για τη Μίσθωση Χώρων Στέγασης Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 9ΓΑΒ6-5Ξ3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Μίσθωση Κατάλληλων Χώρων Στέγασης Προσφύγων – Μεταναστών στην Πελοπόννησο.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΓΑΒ6-5Ξ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/04/2016