Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Δίκοχων – ΑΔΑ: ΩΑΗ76-9ΝΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Δίκοχων Οπλιτών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΗ76-9ΝΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2016