Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Δ.07/16 της 114ΠΜ, για την Μίσθωση Χηµικών Τουαλετών και Ντουζιέρων – ΑΔΑ: ΩΜ5Ν6-9ΕΣ

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ.(Δ.07/16) της 114ΠΜ, με ενσφράγιστες προσφορές για την μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας Ριτσώνας και Οινοφύτων Βοιωτίας.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2016