Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Γ’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: 7ΓΠΖ6-ΤΛ3

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2016 Γ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων 1993 έως και 2017 (γεννηµένοι το 1972 έως και το 1996) από όλους τους Νοµούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 2 Ιανουαρίου 2016 έως και 29 Φεβρουαρίου
2016
.
β. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ηµεροµηνία λήξης της περιλαµβάνεται στο διάστηµα από 1 Μαρτίου 2016 έως και 30 Απριλίου 2016.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/04/2016