Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 116ΠΜ, για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου – ΑΔΑ: ΨΡΘΟ6-ΩΕ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 116ΠΜ, για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΘΟ6-ΩΕ5
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2016