Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/16 της 117ΠΜ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: ΨΤ2Β6-2ΓΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/16 της 117ΠΜ, με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση συνεργείου καθαρισμού χώρων της 117ΠΜ και του ΚΕΑΤ, προς κάλυψη ετήσιων αναγκών τους.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤ2Β6-2ΓΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/03/2016