Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 41/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: Ω08Τ6-ΧΚΤ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕ. 41/15 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού ΛΟΛ (NSN : 1615145330577, P/N 332 Α32 – 1007 – 03Τ) MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω08Τ6-ΧΚΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 28/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/02/2016