Οριστικός Πίνακας Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Δημοσίευση οριστικού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ψ5Γ6-ΔΛΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 09/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/12/2015