Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2015 της Μ.ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας – ΑΔΑ: ΩΠΔΕ6-Φ02

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2015, της Μ/ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ-ΣΟΥΤΣΟΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΔΕ6-Φ02

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 11/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/12/2015