Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής – ΑΔΑ: ΨΩ8Ι6-Χ21

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 15/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/12/2015