Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. ΔΕ.13/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΥΖΛ6-222

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. ΔΕ.13/15 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ.19/13 (για ορισμένα είδη), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του 251ΓΝΑ.

 
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 11/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/02/2016