Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/4-11-2015 για την Αποκομιδή Άχρηστων Ελαστικών

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής των άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών από Μονάδες της ΠΑ, με τιμή εκκίνησης το ποσό των €0,23 ανά κιλό, αναπροσαρμοζόμενη 5% ετησίως.
Κάντε κλικ εδώ για την διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/12/2015