Περίληψη Διακήρυξης 130ΣΜ-15-01 της 130ΣΜ, για την Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας – ΑΔΑ: ΒΖ836-Ψ99

Η 130 Σμηναρχία Μάχης (130ΣΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου “Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας σε Κτήρια ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ (130ΣΜ-15-01)”, συνολικής δαπάνης 30.000,00 ευρώ. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών Ηλεκτρομηχανολογικά, µε προϋπολογισµό 17.554,63 ευρώ (δαπάνη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΖ836-Ψ99

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 12/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2015