Μετάθεση Ημερομηνίας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας – ΑΔΑ: 7ΤΛ96-ΚΜ2

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4×4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΛ96-ΚΜ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/10/2015