Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2015 ΣΤ’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: 6ΞΜΡ6-Β2Θ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2015 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων 1992 έως και 2017 (γεννηµένοι το 1971 έως και το 1996), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Ιουλίου 2015 έως και 31 Αυγούστου 2015.
β. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων της παραγράφου 1 α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ηµεροµηνία λήξης της περιλαµβάνεται στο διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΜΡ6-Β2Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 29/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/11/2015