Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.03/15 της 350ΠΚΒ, για την Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 738Υ6-5ΔΡ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.03/15), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής Λιανικής Πώλησης του εβδομαδιαίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2015