Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΤΓΔ6-3ΟΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) INTERFERON BETA-1A, CARTRIDGES, 44MCG(12 MIU) KAI VORICONAZOLE, SOL INF, 200MG/VIAL(10MG/ML).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΓΔ6-3ΟΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2015