Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων – ΑΔΑ: ΨΒΧΞ6-7ΞΨ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/15 για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΒΧΞ6-7ΞΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 23/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2015