Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/15 του ΤΑΑ, για την Εκμίσθωση Καλλιεργητικής Έκτασης – ΑΔΑ: 7ΚΟΩ6-Β04

Το Ταμείο Αεροπορικής Αμύνης (ΤΑΑ) μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του προκηρυχθέντος Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, που είχε ορισθεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2015, για την εκμίσθωση ακινήτου προς καλλιέργεια έκτασης εβδομήντα εννέα (79) στρεμμάτων στη θέση «Καταράχι» Πύργου Ηλείας, ιδιοκτησίας ΤΑΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΟΩ6-Β04

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2015
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/09/2015