Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου – ΑΔΑ : 7ΗΚ36-421

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 του 201 ΚΕΦΑ, για την προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΚ36-421

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/07/2015
Τελευταία τροποποίηση: 20/07/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/07/2015