Υποστήριξη – Επικοινωνία

Τεχνική υποστήριξη

Αν κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, παρακαλούμε μελετήστε τις οδηγίες χρήσης. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) webmaster@haf.gr με τίτλο “Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιτυχόντων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας”. Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης.

Υποστήριξη επί διαδικαστικών ή άλλων θεμάτων

Για κάθε άλλο ερώτημα που αφορά στη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολή, στο e-mail prs.smya@haf.gr ή στο τηλέφωνο 210 819 5125.

Πληροφορίες για τη ΣMYA

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη φοίτησή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της ΣMYA.