Οδηγίες Χρήσης

Για την απρόσκοπτη αξιοποίηση της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προτείνεται η χρήση επιτραπέζιου (desktop) ή φορητού (laptop) προσωπικού υπολογιστή με ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα. Βεβαιωθείτε πως έχετε ελέγξει το σύστημά σας για κακόβουλο λογισμικό.

Χρησιμοποιήστε έναν σύγχρονο φυλλομετρητή (browser) που να διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Εάν υπάρχουν εγκατεστημένα πρόσθετα τρίτων (third party plugins), ενδέχεται να δημιουργούνται δυσλειτουργίες, για τον λόγο αυτό προτείνεται η απεγκατάστασή τους.

Τα προς μεταφόρτωση δικαιολογητικά πρέπει να είναι (να έχουν παραχθεί) σε μορφότυπο PDF από αξιόπιστη υπηρεσία ή λογισμικό, με μέγιστο μέγεθος αρχείου που επισημαίνεται ξεχωριστά κάτω από κάθε αντίστοιχο πεδίο και να είναι ευκρινή. Η απλή μετονομασία άλλων τύπων αρχείων ώστε να διαθέτουν επέκταση PDF δεν παράγει ορθά pdf αρχεία.

Προτιμήστε να αποθηκεύσετε τα αρχεία PDF με όνομα (filename) που περιλαμβάνει αποκλειστικά λατινικούς πεζούς ή κεφαλαίους χαρακτήρες (a-z, A-Z), αριθμούς (0-9) και τους ειδικούς χαρακτήρες – (παύλα) και _ (κάτω παύλα), σε διαφορετική περίπτωση θα εκτελεσθεί αυτόματη αντικατάσταση των μη ασφαλών χαρακτήρων.

Δεν επιτρέπονται αρχεία που περιλαμβάνουν στο όνομά τους αλφαριθμητικά δυνητικά επισφαλών – μη επιτρεπτών επεκτάσεων όπως π.χ. ενδεικτικά .asp, .cfm, .exe, .jsp, .js, .pl, .php, .py, .rb, .dll.

Βεβαιωθείτε πριν τη μεταφόρτωσή τους πως τα προς υποβολή δικαιολογητικά έχουν ελεγχθεί για κακόβουλο λογισμικό και ανοίγουν επιτυχώς στο σύστημά σας με λογισμικό προβολής αρχείων PDF. Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να συγχωνεύσετε (merge) αναρτητέα στο διαδίκτυο αρχεία PDF χρησιμοποιώντας μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία όπως π.χ η tools.pdf24.org ή άλλη αντίστοιχη.

Για να μεταβείτε σε κάθε επόμενο βήμα, πατήστε μία (1) μόνο φορά το διαθέσιμο κουμπί με την ένδειξη “ΕΠΟΜΕΝΟ” και αναμείνατε τη μεταφόρτωση των αρχείων σας. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πλήρη μεταφορά τους εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος των αρχείων και τη διαμετακομιστική ικανότητα του δικτύου σας.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα διαθέσιμα κουμπιά επιλογών που περιλαμβάνονται εντός της ηλεκτρονικής φόρμας και ΟΧΙ τα κουμπιά εμπρός – πίσω που ενσωματώνουν οι browser, σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται η υποβολή σας να περιέχει σφάλματα.

Βεβαιωθείτε πως διαθέτετε μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς η μεταφόρτωση των αρχείων εξαρτάται σημαντικά από αυτό.