Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Φόρμας

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας προτείνεται η χρήση επιτραπέζιου (desktop) ή φορητού (laptop) προσωπικού υπολογιστή με ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα.

Χρησιμοποιήστε σύγχρονο φυλλομετρητή (web browser) που να διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Εάν υπάρχουν εγκατεστημένα πρόσθετα τρίτων (third party plugins), ενδέχεται να δημιουργούνται δυσλειτουργίες, για το λόγο αυτό προτείνεται η απεγκατάστασή τους.

Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα κουμπιά επιλογών που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική φόρμα και ΟΧΙ τα κουμπιά εμπρός – πίσω που ενσωματώνουν οι browser ( ).

Βεβαιωθείτε πως διαθέτετε μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς η μεταφόρτωση αρχείων εξαρτάται σημαντικά από αυτό.

Τα προς μεταφόρτωση δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή, σε μορφή PDF έως 5 ΜΒ.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα