Επικοινωνία – Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Αν κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, παρακαλούμε μελετήστε τις οδηγίες συμπλήρωσης. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) webmaster@haf.gr με τίτλο “Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιτυχόντων Σχολής Ικάρων”. Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης.

Υποστήριξη επί διαδικαστικών ή άλλων θεμάτων

Για κάθε άλλο ερώτημα που αφορά στη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολή Ικάρων στο e-mail prs@hafa.haf.gr ή στο τηλέφωνο 210 819 3023.

Πληροφορίες για τη Σχολή Ικάρων

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη φοίτησή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Σχολής Ικάρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση hafa.haf.gr.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα