Ιστότοποι υποτομέα public.haf.gr

Ανάρτηση Διαγωνισμών στο Διαδίκτυο (/procure)

Προκηρύξεις, διαγωνισμοί, αναρτήσεις Π.Α στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Πτήση Μαθητών με Πτητικά Μέσα της ΠΑ (/student-flight)

Ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης επιθυμίας συμμετοχής.

Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιτυχόντων Σρατιωτικών Σχολών (/cadets)

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων και κατάθεση δικαιολογητικών από τους επιτυχόντες μαθητές στις Στρατιωτικές Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνέδρια - Ημερίδες (/conference)

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε συνέδρια - ημερίδες της ΠΑ