Δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ για την εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Αράξου.

Ανακοινώνεται ότι την 12.01.2023 ημέρα Πέμπτη, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δύο (2) δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Αράξου ως κάτωθι :
α. 96 στρεμμάτων (Προς εκμετάλλευση αυτοφυούς βλάστησης) Ώρα Δγσμού 10:00,
β. 6,40 στρεμμάτων (Προς καλλιέργεια) Ώρα Δγσμού 12:00.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 20/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2023