Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι» (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου).

Ανακοινώνεται ότι την 01.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου), για κάθε νόμιμη χρήση, συνολικού εμβαδού 8.960 τ.μ., αποτελούμενη από κτίριο 168 τ.μ., κυκλικό οικόπεδο και ένα συνδετήριο δρόμο μεταξύ κτιρίου και κυκλικού οικοπέδου, για πέντε (5) έτη και δυνατότητα παράτασης ακόμη πέντε (5), με μηνιαίο μίσθωμα 2.270,00 € και ετήσια αναπροσαρμογή ΔΤΚ + 2%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/10/2022
Τελευταία τροποποίηση: 13/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/11/2022