Δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Τρίπολης.

Ανακοινώνεται ότι την 15.07.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του  Α/Δ Τρίπολης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, από 01.09.2022 έως 31.08.2026, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2022