Ανακοίνωση Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 116ΠΜ για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Αεροδρομίου

Η 116ΠΜ προκηρύσσει  δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκμίσθωση των 75,5 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Αγρινίου (Παλαιό) για γεωργικές καλλιέργειες, για χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2026, με τιμή εκκίνησης ογδόντα πέντε ευρώ (€ 85,00) κατά στρέμμα και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής 5%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 21/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/08/2022