Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 24 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου

Ανακοινώνεται ότι την 04.05.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 24 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου (Β’ Διασπορά), για χρονικό διάστημα από 22.09.2022 έως 21.09.2026, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/05/2022