Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 75,5 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου (Παλαιό)

Ανακοινώνεται ότι την 06.05.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 75,5 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου (Παλαιό), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2022 έως 31.08.2026, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2022