Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση έκτασης 335 m² εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για την λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου.

Ανακοινώνεται ότι την 12.05.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 335 m² εντός του Α/Δ Καλαμάτας, προκειμένου να χρησιμοποιείται από το μισθωτή αποκλειστικά για την λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατά πέντε (5) έτη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2022